Daily Archives: April 3, 2008

chandas-spanda

1) gAyatrI 2) uShniK 3) anuShTubh 4) bR^ihati 5) pankti 6) triShThubh 7) jagatI 8) atijagatI 9) shakvarI 10) atishakvarI 11) atyaShTi 12) atidhR^iti

Posted in art, Heathen thought | Leave a comment