Daily Archives: April 25, 2010

The scope of shivAjI’s plan of svarAjya

dADhi ke rakhaiyan kI DADhi sI rahati cHAti bADhI marjAda jasa hadda hinduvAne kI | kaDhi gaI raiyati ke mana kI kasaka saba miTi gaI Thasaka tamAma turakAne kI | bhUShaNa bhanata dilIpati dila dhakadhakA suni suni dhAka sivarAja mardAne … Continue reading

Posted in History