Tag Archives: sexual conflict

Liṅga-kāmādi-sūtrāṇi

Devanagari PDF version .. Sūtrapāṭhaḥ .. atha liṅga-kāmādi-sūtrāṇi vyākhyāsyāmaḥ . jīvasūtrāṇunām anukrameṣu parimeyā vikārā jīvā-paramparāyā+avaśyam . jantvoḥ saṃgrāmas tasya paramaṃ kāraṇam . tasmād ajāyata jīvasūtrāṇunāṃ vyūḍhīkaraṇam . RecA-nāma jīvakāryāṇu-kulaṃ jīvasūtrāṇunāṃ vyūḍhīkaraṇaṃ karoti . mukhyaśo ‘nagnijīvasūtrāṇunām . anagnijīvasūtrāṇu-mithunayor maithunāt . idam … Continue reading

Posted in History, Politics, Scientific ramblings | Tagged , , , , , | Leave a comment